amaury-salas-324504-unsplash.jpg
amaury-salas-324504-unsplash.jpg

Varför


Kontroll. Trygghet. Precision.

SCROLL DOWN

Varför


Kontroll. Trygghet. Precision.

 

Egentligen är det enkelt. Det spelar ingen roll vad som ritas om man inte vet vad det kostar. För att genomföra det som utvecklas behöver man säkra det tryggt i tid för alla parter. Man vill bestämma själv och skapa så mycket som möjligt, och samtidigt förbereda för att göra det möjligt.

Vi tror att en beställare förväntar sig mycket mer. En beställare vill veta vad det kostar när det ritas, på riktigt och inte efteråt. En beställare vill ha kontroll och ta trygga beslut. Vi tror att en arkitekt vill leverera mer och överträffa en beställares förväntningar. Vi är övertygade att en vision behöver kreativ kompetens och finansiell precision för att realiseras. 

Inredningen är en stark identitetsbärare och kan, om man hanterar den rätt, skapa oerhörda mervärden. Men inte till vilket pris som helst. Då ekonomin förr eller senare blir central behöver ett projekt kostnadsstyras oberoende från start samtidigt som konceptet får sin form, med konstant relation till den kreativa leveransen. Genom verklighetsbaserad kunskap garanteras tid, pris och kvalité samtidigt och i rätt tid för sunda beslut utan oro. Visioner blir till verklighet med ekonomin som en motor, inte ett hinder. Independent vill vara lösningen.

Detta är varför. Vi tror på en förändring och på ett oberoende. Vi tror på att optimera investeringar, spara tid, öka fart och realisera visioner med högre resultat.