II_monster_blue.jpg
II_monster_blue.jpg

Projekt och erfarenheter


Projekt och Erfarenheter.

SCROLL DOWN

Projekt och erfarenheter


Projekt och Erfarenheter.

KOL 9.jpg

KOL & Cocktails

Med fokus på att ge en helhetsupplevelse inom mat & dryck, service, inredning och musik skapades KOL & Cocktails i Helsingborg 2015. Ett prisbelönat koncept tog steget till Malmö 2017 där mottagandet blev över förväntan med nominering i Restaurant & Bar Design Awards och vinst som årets restaurang i Malmö. Independent samverkade från start för båda orter med kalkylering, upphandling och projektledning av lös inredning samt en koordinering med en fantastisk entreprenör för belysning och delar för en helhet i tid, till rätt kostnad och enligt koncept.

Arkitekt: Bornstein Lyckefors
Fotograf: Michel Cavalli

Skärmavbild 2018-10-19 kl. 08.51.38.png

Kontroll

Independent skapade kontroll samtidigt som vi satte konceptet KOL & Cocktails med Bornstein Lyckefors. Kostnader visades tidigt och vi kunde ta beslut i tid. Independent tog fram tydligt material på allt innehåll med vem som gör vad bäst och en bra samordning med delar in i entreprenaden. Det blev naturligt att jobba så, först för Helsingborg 2015 och sen Malmö 2017. Restaurangen får allt fokus, inte någon annan och våra investeringar kommer i schack samtidigt som vi gör 1000 andra saker. Vi kan styra själva och hoppas utveckla konceptet på fler platser igen.

Michael Fogelqvist, delägare KOL & Cocktails
Fotograf: Lars Brundin

AL-bw.jpeg

Rätt direkt

Alla vill få allt - snabbt jobb, lågt pris och top notch kvalité. Tidigare omöjlig kombination. Men med Independent är vi på god väg att knäcka koden, att faktiskt få ihop allt samtidigt. Att sätta prioriteringarna oberoende direkt med vår beställare ger en stor fördel. Den långa resan blir inte lång utan det blir liksom rätt direkt. Tillsammans med Independent landar rätt redan i konceptskedet. Vi kan lägga tiden på att vara kreativa och säkra kvalitén samtidigt som beställaren blir smartare.

Andreas Lyckefors, Arkitekt SAR/MSA

Final_RGB_170310Co_Work_4740.jpg

Nääs Fabriker

Från 2016 utvecklas Nääs Fabriker i flera etapper med 24 nya hotellrum, terass, badhus, konferenser, banketter, lobby och co-working ytor för företagare att arbeta i. Independent har varit med hela vägen tillsammans med arkitekt genom modellen Independering med syfte att fatta rätt investeringsbeslut mot vision och koncept. Över tid har vi kostnadsstyrt, samordnat och upphandlat all lös- och specialinredning. Högsta möjliga resultat med visionen intakt har varit projektets konstanta fokus, för vår beställare och deras gäst med Nääs Fabriker som en destination.

Arkitekt: Henrik Shultz
Fotograf: Kim Larsson

linda-p.jpg

Trygghet

För vår del har det varit ett tryggt men också ett flexibelt sätt att arbeta där jag känner att det bästa för Nääs Fabriker sätts i första rummet. Det har funnits möjligheter att inhandla och tillverka precis den inredning vi står för. Vi har själva kunnat vara med och påverka och styra i de fall det har behövts för att verkligen utveckla oss till en plats att leva, mötas, bo och arbeta i. Det nära samarbetet mellan Independent, arkitekt och Nääs Fabriker har starkt bidragit till att det blivit så bra!

Linda Pettersson, Nääs Fabriker

Regionens Hus.jpg

Regionens Hus

2018/2019 samlokaliserar VGR sina verksamheter till gemensamma lokaler i Skövde och Göteborg, båda till ABW miljöer. Independent har från tidigt skede säkrat en struktur för genomförande med kalkyler för rätt prioriteringar och strategier för upphandling enligt LOU samt CSR mål. Över tid har Independent agerat stöd för upphandling och beställning med många samordnande delar i kommunikation samt entreprenad med syfte att maximera resultat, minimera risk, optimera tid och säkra konceptet med kapacitet för ca 2000 medarbetare.

Inredningsarkitekt: Abako Arkitektkontor
Bild: Västfastigheter/White Arkitekter

annemerete1440570-2890-1440x9999.jpg

Evidensbaserat

Som arkitekt driver jag designkonceptet med syfte, mål och vision för en effektiv process samt ett slutresultat att stå bakom. Det ger mig en otrolig frihet att jobba mot en verklighetsbaserad kalkyl. Jag behåller fokus och beställaren får en tydlighet i att gå vidare, öka eller bromsa men inte backa. Att aktivt förändra och bli oberoende i “know how” och kostnadsfrågor ger ett effektivt resultat - för mig som arkitekt men främst projektet. Beställaren sparar tid med en bra kommunikationsplattform och en kostnads effektiviserad nivå och indelning från start.

AnneMerete Sørensen, Arkitekt SIR/MSA

JanLanneld.jpg

Återbruk

Vårt nya projektkontor för vårt projekt i Gårda Göteborg är i huvudsak inrett med återbruk och begagnade möbler. NCC driver på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och försöker minska påverkan på vår omgivning. Att jobba med Independent som bara tjänade vårt syfte gav en rak kommunikation med att få fram rätt inredning till rätt pris, rätt tid och kvalité med att samtidigt värna om miljön - vilket känns väldigt självklart. Vår interna tid frigjordes då Independent agerade som vårt ombud.

Jan Lanneld, Projekteringsledare

CAST_1709_5268_webb.jpg

Castellum Sthlm

Under 2017 förändrades Castellum och kontoret i Stockholm flyttade parallellt med Göteborg där huvudkontoret fusionerades med avdelningen Väst i nytt koncept framtaget av Kanozi. Independent omsatte koncepten till investeringsbeslut och koordinerade all implementering av lös- och specialinredning, där Stockholm tog sina steg med Varg Arkitekter utifrån en aktivitetsbaserad miljö liksom första Well certifierade kontoret.

Inredningsarkitekt: Varg Arkitekter
Bild: Castellum

Smart Eye 10.jpg

Smart Eye

Målsättning var att skapa en arbetsplats som tillåter en utveckling av företaget, som främjar den kreativitet, kompetens och drivkraft som finns hos medarbetarna. Kanozi fick uppdraget att gestalta förändringen till nya lokaler, där det ställdes krav på att renodla zoner i gemensamma respektive ytor som kräver hög sekretess. Independent fick i uppdrag att samtidigt strategiskt säkra konceptet, dess ekonomi, innehåll och kvalité med en implementering i relation till entreprenad i rätt tid, samtidigt som Smart Eye växer med högteknologiska ögon avläsningssystem.

Arkitekt: Kanozi Arkitekter
Fotograf: Bert Leandersson

Kristofer IMG_1792.jpg

Enkelt

Att sätta förutsättningarna tillsammans med vår kund känns självklart. Verksamhetens behov, varumärke och vision skapar formgivningen. Att definiera ekonomiska ramar oberoende med Independent under konceptet blir enkelt och utvecklar processen. Vi kan fokusera på det vi är bäst på och skapa inredningar med optimal kommunikation i rumsligt format, oavsett om det är återbruk eller nya möbler och oavsett privat eller offentlig beställare. Vi gillar det oväntade. Vi drivs av att utforska, testa gränser och långsiktig hållbarhet. Utveckling är framgång, och framtiden blir hållbar där vi i samarbete skapar framtiden.

Kristofer Jonsson, Inredningsarkitekt & Designer

IMG_0057.jpg

Kuggen

Chalmers ville 2015 utreda hur biblioteket i Kuggen kunde förändras utifrån digitaliseringen. Inobi fick uppdraget att gestalta en vision och parallellt tog Independent fram en prognos för inredningen som beslutsunderlag. 2016 togs beslut om förändring till ett Lärandetorg. Inobi skapade koncept, form och funktion och Independent utvecklade och implementerade inredningen med special i entreprenaden samt upphandling enligt LOU för möbler till satt budget, tid och koncept. Besöksantalet ökade från 4187 till 7561 under tentaveckan våren 2018.

Arkitekt: Inobi
Fotograf: Erik Palmgren

Staffan Holm.jpg

Smart

Vår roll i samarbetet med uppdragsgivare är känslig. Det ingår att ta ansvar för projektets balans mellan den estetiska och praktiska genomförbarheten. Samarbetet med Independent ger alla inblandade i projektet en överblick och skalar totalt bort onödiga omtag där visionen späds ut. I fallet med Sjömagasinet arbetade vi med att förnya lokalernas totala belysning och byggtiden begränsades till sju dagar. Projekteringen och byggplaneringen i samarbete med Independent säkerställde att visionen genomfördes som planerat, inom deadline och inte minst inom budget.

Staffan Holm, Designer Staffan Holm Studio

Squeed.jpg

Squeed

Squeed som är IT experter flyttade till nya lokaler och tog hjälp av KAKA arkitekter för att gestalta interiören. Inredningen skulle fungera snabbt för ett större antal konsulter, som mest är på uppdrag men kommer in till kontoret för samlingar, medans kontoret har en mindre styrka permanent där. Independent som en del av KAKA kostnadsstyrde och upphandlade lös- och specialinredning samt genomförde implementering med samordning av byggrelaterade frågor och parter av fast inredning.

Arkitekt: KAKA Arkitekter
Fotograf: Anders Bergstedt

ola-klasson-svartvit-700x700.jpg

Fokus

Kändes skönt att kunna fokusera på vår kärnverksamhet medans Independent tog hand om projektering av lokalen. Deras nära samarbete med inredningsarkitekten gjorde att vi hela tiden hade kontroll på ekonomin från första stund. De levererade löpande kalkyler som snabbt kunde fattas beslut på för av Independent vidare inköp till lämplig leverantör. Med Independents långa branscherfarenhet kände vi oss i trygga händer genom hela projektet.

Ola Klasson, Squeed

CF127266 71.jpg

Scandinavium

2017 färdigställdes Scandinaviums modernisering. Större omvandlingar av entrén samt evenemangsrestaurang för 400 sittande gäster med kök och publika ytor för max 700 personer tar Scandinavium framåt tills nya planera kan sättas för Göteborg som evenemangs stad. Abakos Birgitta Holmström hade uppdrag att gestalta den nya skepnaden för Got Event. Independent fick uppdraget att säkra interiören med ekonomiska ramar och strategier i relation till LOU utifrån koncept samt stödja projektets totala upphandlings genomförande med slutbesiktning.

Arkitekt: Abako Arkitektkontor
Fotograf: Ulf Celander

11.jpg

Sigma Industry West

Krook & Tjäder fick 2016 i uppdrag att gestalta Sigma Industry West nya kontor för ett 40-tal medarbetare, för en välkomnande känsla med det stora Vardagsrummet i fokus. Här vill man arbeta, mötas och samlas. Independent fick parallellt uppdrag att kalkylera konceptet och genomföra implementeringen med specialinredning, belysning och möbler till färdigt resultat enligt vision och koncept.

Arkitekt: Krook & Tjäder
Fotograf: Andy Liffner

_MG_4827 mindre motljus.jpg

Ernst Rosén

Ernst Rosén förändrade sina publika ytor på huvudkontoret 2015. Reception, lounger, mötesytor i rum och konferenser fick nya miljöer. Krook & Tjäder fick uppdraget för en genomgående gestaltning, där Independent som en del kalkylerade, koordinerade och upphandlade leverantörer med en implementering av inredningen. Projektledningen i detta fall innebar också avyttring av god inredning till begagnat marknaden för ett hållbarhetstänk inom en förändring. Resultatet blev en sober miljö för många år framöver.

Arkitekt: Krook & Tjäder
Fotograf: Simon Bordier