Fas 1 - Prognos
Utredning, kostnadsnedbrytning, konceptutveckling och säkring av gränsdragningslista enligt avtal. Strategiskt kreativ kalkylering och framtagning av investeringsunderlag för beslut enligt vision.

Fas 2 - Projektering
Evidensbaserad kostnadsstyrning enligt koncept mot investeringsbeslut. Strategisk framtagning av inköps kalkyl till rätt kreativ höjd för ett genomförande. Hantering av ingående och utgående återbruks inredning.

Fas 3 - Implementering
Operativt inköpsgenomförande och projektledning av en full interiör i rätt tid, kostnad samt kvalité enligt koncept och omfattning.