Vi är oberoende konsulter specialiserade på kostnadshantering och genomföranden inom interiörer, inredningar och möbler. Vi kan inredningsbranschen på riktigt. Vår position levererar kostnadseffektiv kundnytta i varje steg, ökar resultat och reducerar totala kostnader utan att kompromissa på kvalité. Vår affärsmodell effektiviserar tid utan att kompromissa på design och skapar kontroll för att realisera visioner utan att kompromissa på kreativitet. Independent Interior slåss aldrig om affärer. Vi genererar affärer. Vi kallar det Independering®.

Independent Interior är vårt sätt att bryta med gamla dåliga vanor. Efter år av inköp och försäljning i stora volymer, förespråkare av design och marknadens ledande producenter, kvalificerad förhandling och problemlösning blev inredningsindustrin vår livsstil. Vi har lärt känna marknadens möjligheter och begränsningar liksom de olika processerna och affärsmodellerna på djupet. Vi har sett projekt som lyckats väl, men har över åren noterat många problem som ständigt återkommer. En förändring är nödvändig och måste ske för att göra det bättre. Framför allt behöver vi maximera kundnyttan, alltid och oberoende.

Som fristående och oberoende konsulter hittar vi fria och nya vägar som bättre tjänar de kreativa, strategiska och ekonomiska aspekterna i varje projekt. Vi erbjuder precisionsberäkning och nyckelfärdiga lösningar för en total inredning, investerings utredningar i tidiga skeden och "benchmarking" liksom kvalificerade inköps tjänster i sena skeden. Vi agerar strikt oberoende oavsett uppdrag men alltid för kundnyttan, med fördel för och tillsammans med arkitekt.

Independent Interior etablerades april 2014 av Daniel Fager efter år av frustration med en längtan av att förändra inrednings processen och öka kundupplevelsen dramatiskt. Idag erbjuder vi marknaden massiv erfarenhet och realiserar visioner på ett nytt och bättre sätt där kundnytta och visionen är vårt enda fokus. Independent Interior köper aldrig och profiterar aldrig på möbler och inredning, producent eller leverantör. Vi kopplar ihop ekonomi med kreativitet och får finansiella aspekter att fungera med visionärer för en anledning - realisera.

Independent Interior presenterar varje höst Insperior; en oberoende plats för möte inom inredningsindustrin lokalt med engagemang för välgörande ändamål. Läs mer på insperior.se.