Fas 1 - Prognos
Kostnadsnedbrytning, riskhantering, konceptutveckling, framtagning av process strategier och säkring av gränsdragningar. Strategiskt kreativ kalkylering och framtagning av investeringsunderlag för beslut enligt vision, avtal och regler inom LOU.

Fas 2 - Projektering
Evidensbaserad riskminimering och kostnadsstyrning av koncept, mot CSR krav och investeringsbeslut. Strategisk paketering, produktbeskrivning och framtagning underlag som stöd för upphandling av innehåll till rätt kreativ höjd. Hantering av ingående och utgående återbruks inredning.

Fas 3 - Implementering
Rådgivning och strategiskt stöd i upphandlings process. Projektledning och säkring av upphandling i rätt tid, kostnad samt kvalité enligt koncept och omfattning i relation till LOU, anbud och avtal.