mitchell-hollander-205952-unsplash.jpg
mitchell-hollander-205952-unsplash.jpg
mitchell-hollander-205952-unsplash.jpg
mitchell-hollander-205952-unsplash.jpg

Tjänster


Independering.

SCROLL DOWN

Tjänster


Independering.

 

Independent arbetar för beställare och arkitekter. Vi applicerar och anpassar vår tjänst i relation till varje projekt och behov, från planerna inför, under hela projektet och efter för en kontinuitet över tid. Vi älskar att omsätta kreativa idéer till en finansiell och strategisk verklighet oavsett förutsättningar och avtal, oavsett om du är ett privat bolag eller verkar inom en offentlig verksamhet i någon form med LOU som grundläggande regel.

Vi utvecklar och implementerar möbler och inredningar inom kontor, hotell och restaurang, vård och sjukhus, lärande och biblioteksmiljöer liksom fastigheter som på ett eller annat sätt utrustas med inredning för en bärande identitet, design och funktion.

Vår förmåga att realisera interiörer och applicera rätt leverantörer oberoende till varje projekt - oavsett ny eller återbruks inredning, specialinredning eller lokalanpassningar - är vår kärnverksamhet oavsett nivå, ursprung eller vision.

Generellt ser vi oss i 3 faser, ihop eller separat. Alltid på samma grunder, men anpassat till beställaren. Fusionera tid, kvalité och kreativitet. Vi kallar det Independering®.

 
 
Independering®

Independering®

mitchell-hollander-205952-unsplash.jpg

Privat beställare


Privat beställare.

Privat beställare


Privat beställare.

 

Fas 1 - Prognos
Utredning, kostnadsnedbrytning, konceptutveckling och säkring av gränsdragningslista enligt avtal. Strategiskt kreativ kalkylering och framtagning av investeringsunderlag för beslut enligt vision.

Fas 2 - Projektering
Evidensbaserad kostnadsstyrning enligt koncept mot investeringsbeslut. Strategisk framtagning av inköps kalkyl till rätt kreativ höjd för ett genomförande. Hantering av ingående och utgående återbruks inredning.

Fas 3 - Implementering
Operativt inköpsgenomförande och projektledning av en full interiör i rätt tid, kostnad samt kvalité enligt koncept och omfattning.

 
mitchell-hollander-205952-unsplash.jpg

Offentlig beställare


Offentlig beställare.

Offentlig beställare


Offentlig beställare.

 

Fas 1 - Prognos
Kostnadsnedbrytning, riskhantering, konceptutveckling, framtagning av process strategier och säkring av gränsdragningar. Strategiskt kreativ kalkylering och framtagning av investeringsunderlag för beslut enligt vision, avtal och regler inom LOU.

Fas 2 - Projektering
Evidensbaserad riskminimering och kostnadsstyrning av koncept, mot CSR krav och investeringsbeslut. Strategisk paketering, produktbeskrivning och framtagning underlag som stöd för upphandling av innehåll till rätt kreativ höjd. Hantering av ingående och utgående återbruks inredning.

Fas 3 - Implementering
Rådgivning och strategiskt stöd i upphandlings process. Projektledning och säkring av upphandling i rätt tid, kostnad samt kvalité enligt koncept och omfattning i relation till LOU, anbud och avtal.