Independent.jpg
Independent.jpg

Intro


Bli Independent.

SCROLL DOWN

Intro


Bli Independent.

 

Independent är oberoende konsulter specialiserade på strategisk utveckling och operativ implementering av interiörer.

Vi utvecklar inredningar, möbler och återbruk med fokus på kreativ strategi och kostnadsstyrning. Syftet är att oberoende säkerställa beställarens praktiska och finansiella förutsättningar för att ta rätt beslut, spara tid och pengar samtidigt som den kreativa estetiken genom ett designkoncept realiseras.

Vi vänder på förutsättningarna och låter beslut tas på verkliga och oberoende grunder. Inte förhoppningar, gissningar eller antaganden. Vår process säkrar ett genomförande samt en implementering med den kreativa höjden och ekonomin i fokus. Samtidigt. Vi kallar det Independering®