photo-1439003511744-2a0490ea0a88.jpeg
II_monster_blue.jpg
photo-1439003511744-2a0490ea0a88.jpeg

Intro


Skapa och realisera.
Strategisk utveckling och operativ implementering av interiörer.

SCROLL DOWN

Intro


Skapa och realisera.
Strategisk utveckling och operativ implementering av interiörer.

II_monster_blue.jpg

Tagline 1


Independent är oberoende konsulter specialiserade på att hjälpa företag och organisationer med inköp och upphandling av möbler, inredning och interiörer. Vi utvecklar miljöer med fokus på kostnadsstyrning, kostnadskontroll och precisions kalkylering. Strategiskt vänder vi på förutsättningarna och låter beslut tas på riktiga grunder. Inte förhoppningar, gissningar eller antaganden. Vår process säkrar ett genomförande med ekonomin och den kreativa höjden i fokus. Samtidigt. Vi kallar det Independering®

Tagline 1


Independent är oberoende konsulter specialiserade på att hjälpa företag och organisationer med inköp och upphandling av möbler, inredning och interiörer. Vi utvecklar miljöer med fokus på kostnadsstyrning, kostnadskontroll och precisions kalkylering. Strategiskt vänder vi på förutsättningarna och låter beslut tas på riktiga grunder. Inte förhoppningar, gissningar eller antaganden. Vår process säkrar ett genomförande med ekonomin och den kreativa höjden i fokus. Samtidigt. Vi kallar det Independering®